Studia podyplomowe zdają się mieć tyle samo zwolenników, co przeciwników. Pierwsi uważają, że to doskonały sposób na podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz dywersyfikację ścieżki rozwoju kariery. Drudzy są zdania, że podyplomówki to strata czasu i pieniędzy. Którzy mają rację? Czy warto wybrać się na studia podyplomowe?

O tym, czy warto wybrać się na studia podyplomowe decyduje wiele czynników. Jednym z nich jest nasza bieżąca sytuacja zawodowa oraz nasz stosunek do budowania kariery. W przypadku zawodów, które wymagają nieustannego poszerzania zakresu wiedzy i kompetencji studia podyplomowe okazują się praktycznie niezbędnym narzędziem budowania kariery. W przypadku osób, które satysfakcjonuje zajmowana aktualnie pozycja zawodowa podyplomówka może być pretekstem do poszerzenia wiedzy i umiejętności z zakresu zainteresowań realizowanych poza środowiskiem pracy. W przypadku osób wypalonych zawodowo studia podyplomowe mogą być źródłem pozyskania nowej profesji, a co za tym idzie nowej energii do działania i budowania udanej kariery zawodowej.

Co z absolwentami studiów licencjackich?

Aby zostać słuchaczem studiów podyplomowych należy posiadać dyplom studiów I lub II stopnia (w przypadku studiów podyplomowych dla nauczycieli II stopnia). Oznacza to, że osoby z tytułem licencjata mogą podjąć studia podyplomowe nie uzyskawszy wcześniej tytułu magistra. To bardzo istotna informacja, w szczególności dla osób, które zastanawiają się nad wyborem studiów podyplomowych jako realnej alternatywy dla uzupełniających studiów magisterskich. Praktyka pokazuje, że na chwilę obecną na takie rozwiązanie najczęściej decydują się absolwenci studiów niestacjonarnych, podczas gdy osoby, które ukończyły studia stacjonarne I stopnia częściej kontynuują naukę na uzupełniających studiach magisterskich.

Absolwenci niestacjonarnych studiów licencjackich chętnie wybierają ofertę studiów podyplomowych ponieważ stanowi ona sposób na szybkie i efektywne uzupełnienie wiedzy i kompetencji, jakich odczekuje od nich rynek pracy.

Zalety studiów podyplomowych

Jak już wspomnieliśmy absolwenci niestacjonarnych studiów licencjackich chętniej uzupełniają wiedzę i kompetencje w ramach studiów podyplomowych niż uzupełniających studiów magisterskich. Jest to zgodne z zamysłem tej formy kształcenia. Podczas studiów podyplomowych uzyskujemy dostęp do solidnej dawki specjalistycznej wiedzy, jednocześnie „nie tracąc czasu i energii” na realizowanie programu ogólnego, który stanowi obowiązkową podstawę zrealizowanych przez nas wcześniej studiów I lub II stopnia. Dlatego też studia podyplomowe są bardzo cenione jako możliwość rozwoju, poszerzenia wiedzy i kompetencji, a w rezultacie przyczynek do zmiany stanowiska lub awansu zawodowego.