Opłaty

Wychowanie Fizyczne

Tabela opłat dla studentów 3 semestralne – studia drugiego stopnia (magisterskie)

I oraz II roku studiów w roku akademickim 2021/2022:

 Wariant płatności I, II i III semestr w 2021/2022
pierwszy – jednorazowy 2 950 zł
drugi – ratalny 5 rat x 590 zł

Wychowanie Fizyczne

Tabela opłat dla studentów pierwszego stopnia (licencjackie)

I rok studiów w roku akademickim 2021/2022:

 Wariant płatności I i II semestr w 2021/2022 III i IV semestr w 2022/2023 V i VI semestr w 2023/2024
pierwszy – jednorazowy 2100 zł 2 400 zł 2 650 zł
drugi – ratalny 5 rat x 480 zł 5 rat x 540 zł 5 rat x 580 zł

II rok studiów w roku akademickim 2021/2022:

Wariant płatności III i IV semestr w 2021/2022 V i VI semestr w 2022/2023
pierwszy – jednorazowy 2 400 zł 2 650 zł
drugi – ratalny 5 rat x 540 zł 5 rat x 580 zł

III rok studiów w roku akademickim 2021/2022:

 Wariant płatności V i VI semestr w 2021/2022
pierwszy – jednorazowy 2 600 zł
drugi – ratalny 5 rat x 570 zł

Administracja

Tabela opłat dla studentów – studia pierwszego stopnia (licencjackie)

I rok studiów w roku akademickim 2021/2022:

 Wariant płatności I i II semestr w 2021/2022 III i IV semestr w 2022/2023 V i VI semestr w 2023/2024
pierwszy – jednorazowy 1 900 zł 1 900 zł 2 450 zł
drugi – ratalny 5 rat x 400 zł 5 rat x 400 zł 5 rat x 510 zł

II rok studiów w roku akademickim 2021/2022:

Wariant płatności III i IV semestr w 2021/2022 V i VI semestr w 2022/2023
pierwszy – jednorazowy 1 900 zł 2 450 zł
drugi – ratalny 5 rat x 400 zł 5 rat x 510 zł

III rok studiów w roku akademickim 2021/2022:

 Wariant płatności V i VI semestr w 2021/2022
pierwszy – jednorazowy 2 400 zł
drugi – ratalny 5 rat x 500 zł

Administracja

Tabela opłat dla studentów 3 semestralne – studia drugiego stopnia (magisterskie)

I roku oraz II roku studiów w roku akademickim 2021/2022:

 Wariant płatności I, II, III semestr w 2021/2022
pierwszy – jednorazowy 2 450 zł
drugi – ratalny 5 rat x 500 zł

Zarządzanie

Tabela opłat dla studentów – studia pierwszego stopnia (licencjackie)

I rok studiów w roku akademickim 2021/2022:

 Wariant płatności I i II semestr w 2021/2022 III i IV semestr w 2022/2023 V i VI semestr w 2023/2024
pierwszy – jednorazowy 1 900 zł 1 900 zł 2 450 zł
drugi – ratalny 5 rat x 400 zł 5 rat x 400 zł 5 rat x 510 zł

E-sport

Tabela opłat dla studentów – studia pierwszego stopnia (licencjackie)

I rok studiów w roku akademickim 2021/2022:

 Wariant płatności I i II semestr w 2021/2022 III i IV semestr w 2022/2023 V i VI semestr w 2023/2024
pierwszy – jednorazowy 2 250 zł 2 250 zł 2 450 zł
drugi – ratalny 5 rat x 470 zł 5 rat x 470 zł 5 rat x 510 zł

ING Bank Śląski: 82 1050 1924 1000 0022 6350 4223