Contact


HARMONOGRAM PRACY WSKFiT

MONDAY – closed

TUESDAY – 8.00 AM – 4.00 PM

WEDNESDAY – 8.00 AM – 4.00 PM

THURSDAY – 8.00 AM – 4.00 PM

FRIDAY – 8.00 AM – 4.00 PM

SATURDAY – 8.00 AM – 4.00 PM


Halina Konopacka University of Physical Education and Tourism in Pruszkow

 

ul. Andrzeja 1

05 800 Pruszków

(BGŻ Arena Cycling Track)

Centrala WSKFiT: 22 7599320

Dziekanat: 22 7595529, dziekanat@wskfit.pl, dziekanat1@wskfit.pl

Rektorat / Stypendia: 22 7595536, rektorat@wskfit.pl

Rekrutacja / Studia podyplomowe : 22 7595530, rekrutacja@wskfit.pl, podyplomowe@wskfit.pl


Kwestura: 22 7599320 w. 116 kwestura@wskfit.pl

Kursy 22 7599320 w. 120 kursy@wskfit.pl

Fax.: 22 7598355

e–mail: wskfit@wskfit.pl


Punkt rekrutacyjny WSKFiT – Toruń-Lubicz

Zespół Szkół nr. 1  Im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu ( pokój nr 2 na parterze )

87-162 Lubicz Górny, ul. Piaskowa 23 

tel. 606 249 120

PON. PT. 8.00  21.00 (kontakt telefoniczny)

e–mail: lubicz-dziekanat@wskfit.pl