Zarządzanie oświatą online

Studia podyplomowe przez internet – Zarządzanie oświatą

studia podyplomowe zarządzanie oświatą on-lineStudia dwu semestralne (trzy zjazdy w semestrze) !!!

Szanowni Państwo!

Zachęcamy Państwa do podjęcia sprawdzonego i efektywnego, a także bardzo wygodnego sposobu studiowania. Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą online to dogodny sposób na podniesienie kwalifikacji zawodowych, czy też zmianę kierunku rozwoju ścieżki kariery. Największym atutem formuły online jest możliwość realizacji programu studiów w dowolnym miejscu i czasie.

Studia realizowane przez internet (e-learning) są równoważne ze studiami realizowanymi w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym a ich absolwenci otrzymują takie same dyplomy, jak absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Dlatego jeśli nie chcesz lub z różnych przyczyn nie możesz podjąć studiów stacjonarnych na kierunku Zarządzanie Oświatą, zrób to online.

Korzyściami e-learningu to: optymalizacja czasu i oszczędność środków finansowych. Ucząc się nie tracisz czasu i pieniędzy na częsty dojazd, ani nie musisz stawiać się na określoną godzinę w wyznaczonym miejscu. Do nauki zabierasz się wtedy, kiedy sam uznasz, że jest na to dobry moment i przyswajasz materiał we własnym tempie.

 • Charakterystyka

Studia na kierunku Zarządzanie Oświatą to studia dedykowane nauczycielom szkół i przedszkoli. W związku ze zmianami na rynku usług edukacyjnych, wzrasta potrzeba unowocześnienia stylu i sposobów zarządzania szkołą. Celem studiów jest zaopatrzenie uczestników w wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawnego i twórczego zarządzania szkołą lub placówką oświatową. Program kształtuje i rozwija kompetencje umożliwiające skuteczną pracę na stanowisku dyrektora lub jego zastępcy. Studia przekazują wiedzę z zakresu poszczególnych obszarów zarządzania szkołą oraz zasobami ludzkimi. Absolwent studiów podyplomowych dysponuje wiadomościami i umiejętnościami z zakresu kierowania placówką i personelem. Potrafi sprawnie organizować pracę w placówce oświatowej.

 • Struktura

Studia realizowanie są w dwóch semestrach w wymiarze 300 godzin. Prowadzone są zarówno metodami tradycyjnymi, jak i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Do realizacji zajęć w formie e-learningowej wykorzystywana jest platforma edukacyjna WSKFiT moodle.wskfit.pl, pozostałe zajęcia odbywają się w formie zjazdów stacjonarnych organizowanych weekendowo. Podejmując studia Zarządzanie Oświatą online słuchacze mogą w sposób praktyczny przekonać się o tym, jaki wpływ nowoczesna technologia wywiera na proces edukacji i docenić możliwości przekazywania wiedzy przy pomocy kanałów multimedialnych. To bardzo cenne doświadczenia, które z pewnością przełożą się na późniejszą pracę w placówce oświatowej, zwłaszcza obecnie, kiedy coraz częściej w pracy nauczyciela wykorzystuje się prezentacje multimedialne oraz techniki kształcenia na odległość.

Program obejmuje praktykę w wymiarze 50 godz.

Studia kończą się egzaminem końcowym.

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze otrzymują świadectwa zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. (Poz. 1791).

Kontakt: tel. 22 759 55 30  ; podyplomowe@wskfit.pl

Termin zgłoszeń: rekrutacja ciągła ( decyduje kolejność zgłoszeń kompletu dokumentów)

Czas trwania: 2 semestry (trzy zjazdy w semestrze)

Data rozpoczęcia: październik 2021 r.

Organizacja studiów podyplomowych z zakresu zarzadzania oświatą

Rozkład zajęć w semestrze I (zimowym)

Opłaty. Koszt studiów to 1900 złotych, stwarzamy możliwość opłat ratalnych 1050 zł opłata semestralna oraz zwalniamy Państwa z opłaty wpisowej 0 zł i rekrutacyjnej 0 zł.


Wymagane dokumenty :

 • podanie do Dziekana Wydziału,
 • kwestionariusz osobowy,
 • dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia, (kopia poświadczona na miejscu)
 • deklaracja wariantu płatności
 • umowa o kształcenie,
 • 2 fotografie (format legitymacyjny)
 • oświadczenie o ubezpieczeniu NW,
 • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
 • kopia dowodu osobistego poświadczona na miejscu,
 • dowód wpłaty (po złożeniu dokumentów).

nr konta Bankowego :
WSKFIT Pruszków
BGŻ SA : 09 2030 0045 1110 0000 0217 1870

Z dopiskiem : Studia podyplomowe – Zarządzanie oświatą

Komplet Dokumentów należy dostarczyć do DZIEKANATU WSKFiT

 Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.pdf)

 Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.doc)


DZIEKANAT WSKFiT:

ul. Andrzeja 1
05 – 800 Pruszków
w godz. pracy dziekanatu

tel. 22 759 55 30  ; podyplomowe@wskfit.pl