Wiedza o społeczeństwie online

Studia podyplomowe przez internet – Wiedza o społeczeństwie

Studia trzysemestralne (trzy zjazdy w semestrze) !!!

Drukowanie

Szanowni Państwo!

Proponujemy Państwu podjęcie studiów podyplomowych na kierunku Wiedza o społeczeństwie on-line.

Realizacja studiów w formie e-learningu  pozwala uczyć się we własnym tempie, w każdym miejscu i czasie. To doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela studia trwają trzy semestry.

 • Charakterystyka

Słuchacze studiów podyplomowych przygotowywani są w trakcie ich trwania do prowadzenia zajęć z zakresu wiedzy o społeczeństwie w szkołach. Program studiów zapewnia przygotowanie merytoryczne w zakresie dydaktyki i metodyki nauczania tego przedmiotu.

Studia realizowanie są w trzech semestrach w wymiarze 400 godzin. Prowadzone są zarówno metodami tradycyjnymi, jak i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Do realizacji zajęć w formie e-learningowej wykorzystywana jest platforma edukacyjna WSKFiT moodle.wskfit.pl, pozostałe zajęcia odbywają się w formie zjazdów stacjonarnych organizowanych weekendowo.

Studia kończą się egzaminem końcowym.

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze otrzymują świadectwa zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. (Poz. 1791).


Kontakt: tel. 22 759 55 30  ; podyplomowe@wskfit.pl

Termin zgłoszeń: rekrutacja ciągła ( decyduje kolejność zgłoszeń kompletu dokumentów)

Czas trwania: 3 semestry (trzy zjazdy w semestrze)

Data rozpoczęcia: październik 2021 r.

Koszt studiów to 2700 złotych, stwarzamy możliwość opłat ratalnych 950 zł opłata semestralna oraz zwalniamy Państwa z opłaty wpisowej 0 zł i rekrutacyjnej 0 zł.


Wymagane dokumenty:

 • podanie do Dziekana Wydziału,
 • kwestionariusz osobowy,
 • dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia, (kopia poświadczona na miejscu)
 • deklaracja wariantu płatności
 • umowa o kształcenie,
 • 2 fotografie ( format legitymacyjny )
 • oświadczenie o ubezpieczeniu NW,
 • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
 • kopia dowodu osobistego poświadczona na miejscu ,
 • dowód wpłaty (po złożeniu dokumentów ).

nr konta Bankowego :
WSKFIT Pruszków
BGŻ SA : 09 2030 0045 1110 0000 0217 1870

Z dopiskiem : Studia podyplomowe – wiedza o społeczeństwie

Komplet Dokumentów należy dostarczyć do DZIEKANATU WSKFiT


 Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.pdf)

 Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.doc)


DZIEKANAT WSKFiT:

ul. Andrzeja 1
05 – 800 Pruszków
w godz. pracy dziekanatu

tel. 22 759 55 30  ; podyplomowe@wskfit.pl