Bieżące artykuły

 Od Redakcji

 Szanowni Czytelnicy,

Kierownictwo Uczelni wraz z Redakcją zdecydowało o zaprzestaniu wydawania Zeszytów Naukowych WSKFiT w formie drukowanej. Odtąd czasopismo będzie się ukazywało wyłącznie w ogólnodostępnej (Open Access) wersji elektronicznej. Poszczególne artykuły są dostępne w postaci plików .pdf. Mamy nadzieję, że znacznie ułatwi to korzystanie z zasobów czasopisma.

Będziemy nadal przyjmować prace z różnych dziedzin związanych z wysiłkiem, aktywnością fizyczną, turystyką, rozwojem fizycznym i motorycznym, problemami zdrowia itp. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z instrukcją dla autorów i stosowanie się do niej przy nadsyłaniu prac do publikacji. Usprawni to i przyspieszy proces edytorski oraz pomoże w uzyskaniu przez czasopismo odpowiedniej pozycji. Wynikające z tego korzyści będą naszym wspólnym udziałem.

Dr Ewa Strupińska-Thor, J.M. Rektor

Prof. dr hab. Romuald Stupnicki, Redaktor Naczelny

zeszyty naukowe

Sprawność fizyczna uczniów o zróżnicowanej sylwetce

Physical fitness of schoolboys diffeing in body shape

Autor: Michał Ignasiak, Romuald Stupnicki


Zachowania zdrowotne warszawskich gimnazjalistów

Health behaviours of schoolchildren

from lower secondary schools in Warsaw

Autor: Marzena Kurzak, Maria Górska – Zabielska


Zasoby i walory przyrody nieożywionej Ziemi Śremskiej

w opinii użytkowników szlaków rowerowych

Autor: Profesor Maria Górska – Zabielska


Ocena wytrzymałości anaerobowej zawodników rugby

Autor: Profesor Tomasz Gasik, Romuald Stupnicki

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki, Pruszków