Rekrutacja on-line

Rekrutacja on-line na studia licencjackie i magisterskie

Formularz zgłoszeniowy on-line dla kandydatów na studia pierwszego stopnia (licencjackie) i drugiego stopnia (magisterskie) w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki na rok akademicki 2020/2021
Jeśli jeszcze nie posiadasz świadectwa dojrzałości lub poprawiasz wyniki matury, zarezerwuj sobie miejsce na studiach.

W uczelni nie prowadzimy egzaminów wstępnych, rezerwacja miejsca i wypełnienie procedury rekrutacji (złożenie wymaganych dokumentów) daje gwarancję przyznania miejsca na studiach.