Rekrutacja – e-sport

Wymagane są następujące dokumenty:              


E-sport – zarządzanie e-sportem

Studia I stopnia (licencjackie):

  • kwestionariusz zgłoszeniowy
  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
  • kopia dowodu osobistego (poświadczona przęz Uczelnię),
  • umowa cywilno – prawna,
  • cztery jednakowe fotografie w formacie 35 x 45 mm,
  • deklaracja wariantu płatności
  • opłata za wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenta 22 zł
  • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
  • kopia dowodu wniesionych opłat (zgodna z deklaracją wariantu płatności, poświadczona przez Uczelnię)

Tabela opłat dla studentów I stopnia (licencjackich) E-sport 

  opłata za ELS opłata rekrutacyjna czesne za semestr na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
Wariant pierwszy – jednorazowy 22 zł 85 zł 2 250 zł
Wariant drugi – ratalny 22 zł 85 zł 470 zł (1 z 5 rat)