Informacje

Biblioteka WSKFiT jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną o zadaniach usługowych, dydaktycznych i naukowych.

Księgozbiór Biblioteki WSKFiT ma charakter specjalistyczny. Tematyka gromadzonego księgozbioru jest zgodna z profilem Uczelni. Biblioteka gromadzi zbiory ( książki, czasopisma, zbiory specjalne ) z następujących dziedzin : kultura fizyczna, wychowanie fizyczne, sport, antropologia, biologia, fizjologia, wychowanie zdrowotne, medycyna sportu, odnowa biologiczna oraz prawa i administracji.

Do pracy w Bibliotece WSKFiT wykorzystywany jest program MOL Optivim firmy VULCAN służący do katalogowania zbiorów i obsługi czytelników.


konline Katalog online książek dostępnych w bibliotece WSKFiT


Biblioteka WSKFiT czynna:

Biblioteka WSKFiT czynna jest w dniach:

Czwartek 8.00 – 16.00

Sobota    8.00- 16.00

Kontakt e-mailowy: biblioteka@wskfit.pl