Instruktor podnoszenia ciężarów

KURS INSTRUKTORA Podnoszenia ciężarów 850 ZŁ + 250 ZŁPZPC_logo

Jest to specjalistyczny kurs instruktora,  specjalność podnoszenie ciężarów

ORGANIZATORZY: Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki przy współpracy z Polskim Związkiem Podnoszenia Ciężarów


1. Uprawnienia Kursu instruktora podnoszenia ciężarów

Kurs instruktorski zakończony jest egzaminem, kursant otrzymuje legitymację instruktorasportu w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu instruktora podnoszenia ciężarów uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 lutego 2011 r. oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Dodatkowo absolwent otrzymuje CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczątką wg standardów, pozwalającym na podjęcie legalnej pracy w krajach UE. Wszystkie legitymacje wydaje Rektor Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki, są one honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej.Legitymacja instruktorska jest dokumentem uprawniającym do pracy w charakterze instruktora!

Kurs instruktora podnoszenia ciężarów przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w klubach rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji. Prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Absolwent może także założyć własną szkółkę lub klub w formie działalności gospodarczej i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej nadaje uprawnienia zgodnie z rozporządzeniami:

instruktor_sportuInstruktor sportu: Ministra sportu i turystyki, na podstawie art. 41 ust. 16 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 175, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014) w § 14.1.rozporządzenie daje  możliwość wydawania dyplomów trenera i legitymacji instruktora sportu rektorom szkół wyższych na których realizowany jest kierunek wychowania fizycznego.

WSKFiT nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie licencji instruktorskich i trenerskich przez okręgowe lub ogólnopolskie związki sportowe.

2. Organizacja kursu instruktora podnoszenia ciężarów

  • Część ogólna kursu instruktora (teoria)– 100 godzin lekcyjnych. Z tej części zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne, absolwenci części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jak również instruktorzy innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską. Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej). Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemny w formie testu). Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej www.moodle.wskfit.pl  Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

Przedmioty realizowane w ramach 100 h  części ogólnej w formie on-line:

1. Anatomia

2. Biomechaika

3. Pedagogika

4. Psychologia

5. Socjologia

6. Biochemia człowieka

7. Teoria i metodyka sportu

8. Teoria treningu sportowego

9. Fizjologia

10. Fizjologia wysiłku

11. Pierwsza pomoc

  • Część specjalistyczna (teoria i praktyka):
  • Ćwiczenia, wykłady, warsztaty – 80 godzin lekcyjnych. Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.
  • Praktyki instruktorskie – w liczbie 30 h lekcyjnych odbywane są w trakcie kursu w dowolnie wybranym przez siebie klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej jest złożenie sprawozdania z wymaganymi pieczęciami i podpisami. sprawozdanie z praktyk

Kadra dydaktyczna:

Malwina Grądzka – była sztangistka a aktualnie trenerka II kl. jak również sędzia klasy państwowej w podnoszeniu ciężarów . Absolwentka Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie na kierunku Pedagogika. Starty w zawodach zaczeła w wieku 15 lat w klubie sportowym WLKS Siedlce.  Wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski w różnych grupach wiekowych. Największe osiągnięcia to 8 miejsce w Mistrzostwach Europy Seniorek Grecja 2003r, 5 miejsce w Mistrzostwach Świata Juniorek do 20 lat Białoruś 2004., 3 miejsce w Mistrzostwach Unii Europejskiej Polska 2009r. Od 2007r. instruktorka podnoszenia ciężarów a od 2010r. trenerka II kl. Warsztat trenerski szlifowała w dwóch klubach sportowych: CWKS Legia Warszawa i UKS „Impuls-Warszawa”. W roku 2011  zaczęła trzyletnią współpracę z Kardą Narodową Juniorek do lat 17 jaką asystentka trenera kadry.

Arkadiusz Strzelczyk – Magister Wychowania Fizycznego, absolwent WSKFiT w Pruszkowie specjalność Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna. Nauczyciel WF, instruktor Podnoszenia Ciężarów, Kulturystyki i Samoobrony.Od 1995 r związany z Podnoszeniem Ciężarów początkowo jako zawodnik klubu RKS „Okęcie” Warszawa a następnie UKS „Impuls”-Warszawa. Karierę trenerską rozpoczął 2007 r w stołecznym „Impulsie”, którego obecnie jest prezesem i głównym trenerem doprowadzając ten klub do ekstraklasy ciężarowej. W 2014 r został asystent trenera Kadry Narodowej Juniorów, obecnie szkoleniowiec Młodzieżowej Kadry Polski. Jego wychowankowie odnoszą sukcesy zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej.


3. Rekrutacja na kurs instruktora podnoszenia ciężarów

  • Zapisać się na kurs – wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia
  • Zebrać wymagane dokumenty:

– kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów – niezbędny wymóg to ukończone 18 lat oraz stosowne wykształcenie (minimum średnie)

oświadczenie o stanie zdrowia

– kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty)

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki 
BGŻ SA 09 2030 0045 1110 0000 0217 1870
tytułem: Podnoszenie ciężarów, imię i nazwisko kursanta

– 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

4. Cena Kursu instruktora podnoszenia ciężarów

  • Część specjalistyczna z podnoszenia ciężarów 850 zł brutto
  • Część ogólna 250 zł brutto

RAZEM obie części: 1100 zł brutto

Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne, absolwenci części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jak również instruktorzy innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską.

Po zakończeniu kursu następuje egzamin instruktorski. Osoby, które zaliczą egzamin i wpłacają dodatkowo kwotę 150 zł brutto, otrzymują certyfikat w języku angielskim.

 Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.pdf)

 Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.doc)


Kilka zdjęć z kursu – jak wygląda szkolenie – atmosfera, zainteresowanie.

pc_2 pc_1


Formularz zgłoszeniowy: