Kurs Trenera Kulturystyki

Kurs Trenera klasy II Kulturystyki  1000 zł

Zagadnienia realizowane na kursie Trenera klasy II Kulturystyki:

Część teoretyczna

Zakres materiału na kursie Trenera Kulturystyki obejmuje przepisy prawne dotyczące Kultury Fizycznej i PZKFiTS. Powtórzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu anatomii czynnościowej, fizjologii wysiłku, biomechaniki. Planowanie procesu treningowego tworzenie cykli, rozpisywanie okresów treningowych, dobór obciążenia treningowe – objętość i intensywność. Zapoznanie się i odpowiednie stosowanie metod oraz zasad treningowych w treningu podczas rozwoju siły, masy, wytrzymałości siłowej, modelowania sylwetki. Aktualne kierunki rozwoju metod i zasad treningowych.

Żywienie w kulturystyce – dobór i układanie diet, zapoznanie się z wartościami odżywczymi produktów spożywczych, zasady łączenia produktów. Znajomość i zastosowanie suplementacji w wybranych okresach treningowych, zagrożenia związane z dopingiem w kulturystyce. Urazowość w kulturystyce, metody zapobiegania oraz rola rozgrzewki w treningu. Tworzenie indywidualnych planów treningowych. Przygotowanie zawodnika do zawodów kulturystycznych. Podstawy psychologii – praca z klientem/zawodnikiem – tworzenie dobrych relacji, motywacja zawodnika.

Część praktyczna

Zakres zajęć praktycznych obejmuje sposób prowadzenia, kontroli, asekuracji i motywacji w treningu kulturystycznym, ukierunkowanym na kształtowanie: siły mięśniowej, szybkości, wytrzymałości (mocy – tlenowej i beztlenowej), koordynacji ruchowej, modelowanie sylwetki. Charakterystyka ćwiczeń stosowanych w treningu kulturystycznym, siłowym, funkcjonalnym, crossfit, plyometrycznym, pourazowym, rekreacyjno-zdrowotnym – zasady i sposób prowadzenia, przeciwwskazania. Trening poszczególnych cech motorycznych z wykorzystaniem wybranych metod treningowych. Odpowiednie zestawienie i wykonanie ćwiczeń w siłowni oraz poza siłownią – dobór metod, form i przyrządów. Zasady i sposób prowadzenia treningu funkcjonalnego z wykorzystaniem wybranych urządzeń i przyborów – piłki, bossu, poduszki sensomotoryczne, worka węgierskiego, TRX, Kettlebell, poprawa stabilizacji – dobór ćwiczeń i obciążeń. Metody rozciągania, rozluźniania mięśni i powięzi, wpływ na ich stan fizjologiczny. Samodzielne prowadzenie treningu w ramach oceny końcowej. Kontrola i ocena wykonania ćwiczeń w siłowni oraz doboru metod, zasad i przyrządów.

Zaliczenie końcowe – części teoretycznej (egzamin pisemny), części praktycznej – zaliczenie praktyczne w siłowni i na sali treningowej.

Opracowanie: dr M. Hrycyna


Trener kulturystyki informacje:

 • Wykład/ Warsztaty – Teoria, metody, środki treningowe,  M. Hrycyna i R. Hałaj
 • Aplauz Plyometria D. Czarnecki i M. Hrycyna
 • Aplauz Stabilizacja D. Czarnecki i M. Hrycyna
 • Żywienie / Suplementacja S. Kuliński i P. Kaczka
 • Aplauz Trening pourazowy K. Selenta.
 • Zaliczenie końcowe.

Przedmioty realizowane w ramach 100 h  części ogólnej:

1. Anatomia
2. Biomechaika
3. Pedagogika
4. Psychologia
5. Socjologia
6. Biochemia
7. Teoria i metodyka sportu
8. Teoria treningu sportowego
9. Fizjologia
10. Żywienie i odnowa biologiczna
11. Pierwsza pomoc
12. Zarządzanie i marketing

Część specjalistyczna (teoria i praktyka):

Ćwiczenia, wykłady, warsztaty – 150 godzin lekcyjnych. Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.


Kadra dydaktyczna:

RAFAŁ HAŁAJ

Od 10 lat pracuje jako fizjoterapeuta, dodatkowo od 15 lat jest również Trenerem Personalnym. Na codzień łączy obie profesje, poszukując powiązań pomiędzy aktywnością fizyczną a rehabilitacją i fizjoterapią. Lata praktyki pomagają mu w łatwy i zabawny sposób przekazać specjalistyczną wiedzę.

W swojej pracy zawodowej pomaga pacjentom przywracając ich do sprawności nie tylko zwykłej codziennej ale też do sportu, który w wielu przypadkach bywa ich pasją. Aktywność fizyczną w formie treningu medycznego stosuję często prowadząc swoich pacjentów, już po rehabilitacji, fizjoterapii, czy terapii osteopatycznej.

Wykształcenie:

Trener II Klasy Kulturystyki i Podnoszenia Ciężarów
Mgr Fizjioterapii – Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Mgr Wychowania Fizycznego – Akademia Wychowania Fizycznego
5 letnie studia podyplomowe w Polskiej Akadiemii Osteopatii OSTEON -filia SCOM (Sutherland Collage of Osteophatic Medicine)
Szkolenie podyplomowe w Polskiej Akademii Osteopatii OSTEON -filia SCOM (Sutherland Collage of Osteophatic Medicine) – OSTEOPATIA W PEDIATRII
Kurs Kinesiology Taping
Szkolenie PNF I-go stopnia (torowanie nerwowo-mięśniowe


MARIUSZ HRYCYNA

Absolwent AWF Warszawa. Doktor Nauk o Kulturze Fizycznej. Jego praca dydaktyczna oraz naukowa dotyczy Anatomii prawidłowej człowieka z uwzględnieniem Biomechaniki układu ruchu człowieka oraz Teorii sportu. Jest wieloletnim trenerem personalnym, dodatkowo zajmuje się szkoleniem z zakresu kulturystyki, treningu funkcjonalnego oraz trenera personalnego. Podczas szkoleń dużo uwagi poświęca zagadnieniom dotyczących anatomii funkcjonalnej, fizjologii wysiłku, biomechaniki układu ruchu oraz korekcji wad postawy. Nieustannie zgłębia i poszerza swoją wiedzę. Jest osobą otwartą i kontaktową a szkolenia prowadzone są z pasją.

mhd


DARIUSZ CZARNECKI

Wykształcenie wyższe – specjalność gimnastyka korekcyjno kompensacyjna.
Zawodnik FK  Aplauz, instruktor kulturystyki. Współpracuje z cenionym  fizjoterapeutą Krzysztofem Selentą w zakresie gimnastyki korekcyjnej oraz  treningu medycznego.
Ukończone szkolenia z zakresu treningu funkcjonalnego w sporcie i rehabilitacji pod kierunkiem znanego szkoleniowca Remigiusza Rzepki.
Specjalizuje się w Treningu Funkcjonalnym, przygotowaniu motorycznym sportowców oraz osób rekreacyjnie zajmujących się fittnesem. Obecnie ceniony trener przygotowania motorycznego w grach zespołowych i trener personalny.

dcd


Uprawnieniadyplom

Trener sportu: Ministra sportu i turystyki, na podstawie art. 41 ust. 16 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 175, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014) w § 14.1.rozporządzenie daje  możliwość wydawania dyplomów trenera i legitymacji instruktora sportu rektorom szkół wyższych na których realizowany jest kierunek wychowania fizycznego.

Trener Sportu WSKFiT jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej działalności szkoleniowo-treningowej we wszystkich obszarach sportu wyczynowego.

WSKFiT nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie licencji instruktorskich i trenerskich przez okręgowe lub ogólnopolskie związki sportowe.


Rekrutacja na kurs trenera klasy II kulturystyki

 • Zapisać się na kurs – wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia
 • Zebrać wymagane dokumenty:

a) kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów

b) kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty)

c)  kserokopię legitymacji instruktora kulturystyki lub trenera personalnego

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki

05 – 800 Pruszków, Andrzeja 1

BGŻ SA 09 2030 0045 1110 0000 0217 1870

tytułem: trener kulturystyki, imię i nazwisko kursanta

d) 2 zdjęcia legitymacyjne (format 4,5 cm x 6,5 cm) podpisane na odwrocie

 • Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć do biura kursów i studiów podyplomowych WSKFiT

Cena Kursu trenera klasy II kulturystyki

 • część specjalistyczna 1000 zł brutto (możliwość opłaty ratalnej 250 zł/miesiąc)
 • część ogólna 250 zł brutto

Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub sport,  jak również osoby posiadające dyplom trenera z innych dyscyplin sportu.

Dokumenty do pobrania:


Formularz zgłoszeniowy: