Redakcja

Redakcja Wydawnictwa WSKFiT

Redaktor Naczelny – prof. dr hab. Romuald Stupnicki

Redaktor tekstów – mgr Wiesława Malinowska

Asystent Redaktora – Dr Marzena Kurzak

Sekretarz Redakcji – mgrjustyna Mazurek

 

Komitet Redakcyjny

Prof. Michał Bronikowski – AWF Poznań

Prof. Andrzej Eberhardt – WSKFiT

Prof. Maria Górska-Zabielska – WSKFiT

Prof. Ewa Kozdroń – AWF Warszawa

Prof. Zbigniew Laurow – WSKFiT

Dr Małgorzata Lichota – AWF Biała Podlaska

Prof. Tadeusz Rychta – WSKFiT

Dr Ewa Strupińska-Thor – WSKFiT

Prof. Antoni Szymański – WSKFiT

Dr Paweł Tomaszewski – AWF Warszawa

Prof. Jacek Zieliński – WSKFiT

Prof. Tadeusz Żarski – SGGW Warszawa