Archiwum Zeszytów Naukowych WSKFiT

SPIS TREŚCI INTERNETOWEGO WYDANIA  –  Zeszytów Naukowych WSKFiT   ListaPrac.pdf

WYKAZ RECENZENTÓW INTERNETOWEGO WYDANIA – Zeszytów Naukowych WSKFiT  ListaRec.pdf


Rok 2015


Kreować czy korygować postawę ciała?pdf1

Wciąż otwarte i aktualne pytanie

Autor: Małgorzata Lichota


Relacje wagowo-wzrostowe i stosowanie wskaźnika BMI
pdf1

u dzieci i młodzieży

Autor: Romuald Stupnicki


Występowanie wybranych wad postawy u dzieci
pdf1

w wieku 10-12 lat

Autor: Andrzej Słoń


Wymiary motywacji osiągnięć siatkarek i siatkarzy trenujących
pdf1

w klubie Sparta Grodzisk Mazowiecki

Autor: Alicja Gorący, Małgorzata Opacińska


Efektywność grupowego i indywidualnego treningu fitness
pdf1

w redukcji tkanki tłuszczowej kobiet

Autor: Marta Kalińska, Małgorzata Milde


Aktywność fizyczna nauczycieli
pdf1

 

Autor: Karolina Szczerba-Melion


Wstrząs mózgu
pdf1

problem sportów kontaktowych

Autor: Dariusz Pogocki


Otwartość i komunikacja synergiczna
pdf1

nauczyciela wychowania fizycznego

Autor: Edward Karczewski


Próba podniesienia wytrzymałości fizycznej
pdf1

pary tanecznej

Autor: Szymon Kuliś


Ocena aktywności fizycznej studentów WSKFiT
pdf1

za pomocą kwestionariusza IPAQ

Autor: Wioletta J. Mrozik, Romuald Stupnicki

 


Rok 2014


Praca na działce

pdf1

szansa i sposób na podniesienie aktywności fizycznej osób starszych

Autor: E. Biernat


Dieta a zdrowie
pdf1

 

Autor: A. Szymański


Porównanie budowy ciała koszykarekpdf1

polskiej ekstraklasy ras białej i afroamerykańskiej

Autor: M. Koc, R. Stupnicki


Relacje wagowo-długościowe polskich noworodków

pdf1

oceniane pomiarami urodzeniowymi

Autor: P. Rozwadowska, R. Stupnicki


Wpływ zmęczenia biegiem na celność strzałów
pdf1

w piłce nożnej zawodników w wieku 13-14 lat

Autor: M. Kalinowski


Sport jako forma dążenia do perfekcjonizmupdf1

 

Autor: A. Glapa, M. Bronowski


Urazowość w taekwon-do: etiologia, rodzaje, lokalizacja
pdf1

 

Autor: Z. Bujak


Sprawność ogólna młodych piłkarzy nożnychpdf1

na tle reprezentacji Województwa Mazowieckiego U-16

Autor: L. Kochański


Ocena sprawności fizycznej piłkarzy
pdf1

„KS Vulcan Wólka Mlądzka”

Autor: A. Krogul


Ocena sprawności fizycznej młodzieży gimnazjalnejpdf1

za pomocą kwestionariusza IPAQ

Autor: R. Stupnicki, A. Kulma, D. Zygmunt, A. Baśkiewicz


Aktywność rekreacyjna w procesie
pdf1

pomyślnego starzenia się

Autor: E. Kozdroń


Ocena powtarzalnych wysiłków anareobowych
pdf1

w grupach zespołowych i sportach walki

Autor: E. Sienkiewicz-Dianzenza


 Rok 2013


Zasoby i walory przyrody nieożywionej Ziemi Śremskiejpdf1

w opinii użytkowników szlaków rowerowych

Autor: Profesor Maria Górska – Zabielska


Zachowania zdrowotne warszawskich gimnazjalistów
pdf1

Health behaviours of schoolchildren from lower secondary schools in Warsaw

Autor: Marzena Kurzak, Konrad Pawelec


Sprawność fizyczna uczniów o zróżnicowanej sylwetce
pdf1

Physical fitness of schoolboys differing in body shape

Autor: Michał Ignasiak, Romuald Stupnicki


Ocena wytrzymałości anaerobowej zawodników rugby
pdf1

Autor: Tomasz Gasik, Romuald Stupnicki

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki, Pruszków


Obraz ciała studentek i studentów WSKFiT w Pruszkowie
pdf1

Autor: Joanna Głogowska

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki, Pruszków


Szansa na dobrą i zdrową starość
pdf1

Autor: Ewa Strupińska – Thor

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki, Pruszków


Rok 2012 i starsze


Schorzenia infekcyjne skóry i tkanki podskórnej jako problem u osób powracających z podróży zagranicznych

Autor: Profesor Tadeusz P. Żarski


Zespół redakcyjny
mgr Justyna Mazurek; redaktor naczelny
Rada naukowa
Przewodniczący: Prof. dr hab. Tadeusz P. Żarski
Członkowie: Prof. dr hab. Henryk Sozański, dr Edward G. Samoraj, dr Jerzy Walkowiak


ZESZYT NR 1

SPIS TREŚCI

 • Słowo wstępne JM Rektora WSKFiT
 • Żarski T.P. Zagrożenia zdrowotne w turystyce
 • Żarski T.P., Wojtalik E. Rola sportu, turystyki i rekreacji w kształtowaniu sylwetki człowieka XXI wieku
 • Kosowska – Banasiak R.: Badanie poziomu satysfakcji studenta z usługi edukacyjnej
 • Muszyńska B.: Ekorozwój i kształtowanie produktu turystycznego na obszarach podmiejskich Warszawy
 • Karol Grner Peia turistika, ako vhodn; identifikator zmien prejavujcich sa na funknom systme eny nepravidelne sa venujcej pohybovo rekreanm aktivitm

ZESZYT NR 2

SPIS TREŚCI

 • Kosowska R. System zarządzania w szkole wyższej w oparciu o kryterium jakości
 • Walkowiak J. Kultura organizacyjna przedsiębiorstw w branży turystycznej
 • Kikulski J. Turystyczne wolory środowiska
 • Pieńkos K., Kozikowska M. Rekreacja w lasach Warszawy
 • Walkowiak J. Znaczenie percepcji miejsca w analizie atrakcyjności produktu turystycznego
 • Żarski T. P. Biegunka podróżnych (BP) najczęściej występujący zespół chorobowy u turystów

ZESZYT NR 3

SPIS TREŚCI

 • Pieńkos K., Tymińska U. Ocena bazy gastronomicznej w gospodarstwach agroturystycznych w Polsce
 • Żarski T.P., Mazurek J., Żarska H. Ptasia grypa jako potencjalne zagrożenie o charakterze globalnym, jak i lokalnym dla turystów udających się do rejonów jej występowania
 • Walkowiak J. Sportowiec jako wzór osobowy
 • Kikulski J. Walory turystyczne Bolimowskiego Parku Krajobrazowego
 • Tomaszewska L., Pieniążek Z. Usprawnienie ruchowe dzieci z zespołem Downa
 • Żarski T.P., Mazurek J., Żarska H. Wirus Chikungunya i inne mniej znane togawirusy, z rodzaju Alphavirus jako potencjalne zagrożenie dla turystów w niektórych rejonach świata
 • Przegląd prasy naukowej

ZESZYT NR 4

SPIS TREŚCI

 • Żarski T. P., Mazurek J., Żarska H. Zagrożenia zdrowotne u turystów ze strony zmiennych czynników środowiska towarzyszących podróży
 • Gorący A.Typy motywacji rekreacyjno-turystycznej studentów WSKFiT w Pruszkowie (kierunek rekreacja i turystyka)
 • Żarski T. P., Mazurek J., Żarska H. Meningokokowe zapalenie opon mózgowych jako zagrożenie dla turystów w rejonach endemicznych
 • Malarczyk P. Miejsca deportacji Polaków w ZSRR w latach 1939-1945 jako potencjalne cele turystyki sentymentalnej ofiar, ich rodzin i młodzieży
 • Płoskonka P.Rola krajoznawstwa w rozwoju turystyki na początku XXI wieku w Polsce
 • Kikulski J. Dostępność komunikacyjna i zagospodarowania turystyczno – rekreacyjnego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego

ZESZYT NR 5

SPIS TREŚCI

 • Szot Z., Szot T. Animacja w sporcie i rekreacji – kaprys czy konieczność ?
 • Kołmyjska G. str. Fitness seniorów – propozycje i perspektywy rozwoju
 • Żarski T. P., Mazurek J., Żarska H. Funkcje turystyczne i edukacyjne obszarów chronionychw ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w nadmorskiej części Pomorza Gdańskiego. cz.I
 •  Kozikowska M. Rozwój transportu samochodowego i jego rolaw dostępności obszarów turystycznych
 • Kalecińska J. Wychowanie do rekracyjnej aktywności ruchowej w rodzinie
 • Walkowiak J. Christo – sztuka jako ramy w wędrówce do rzeczywistości
 • Żarski T. P., Mazurek J., Żarska H. Funkcje turystyczne i edukacyjne obszarów chronionychw ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000w nadmorskiej części Pomorza Gdańskiego. cz.II
 • Tworek B. Rekreacja nadmorska
 • Laurów Z. Silwaturystyka

ZESZYT NR 6

SPIS TREŚCI

 • Żukowska Z. Wychowanie poprzez sport w przeciwdziałaniu agresji młodzieży
 • Nowocień J. Współpraca rodziny ze szkołą w zakresie przeciwdziałania agresji młodzieży
 • Dziubiński Z. Kilka słów socjologa na temat agresji
 • Gorący A. Przegląd teorii agresji – uwarunkowania zachowań agresywnych
 • Czechowski M., Femniak J. Edukacja olimpijska szansą na zmniejszenie liczby zachowań agresywnych w sporcie
 •  Smoleń A., Pawlak Z. Instytucjonalizacja poprzez sport wobec zjawisk agresji w szkołach
 •  Walkowiak J. Architektura jako język artykułowania treści filozoficznych
 •  Ugniewska M. Sekcja lekkoatletyczna w Klubie MKS Pruszków w latach 1969-1989
 • Żarski T., Mazurek J., Majdecka T. Zimnica ( malaria ) jako globalny problem epidemiologiczny i zagrożenia dla turystów w czasie pobytu i po powrocie z rejonów endemicznych

ZESZYT NR 7

SPIS TREŚCI

 • Pelczarska M. Mierzyć jakość pracy szkoły, jak długo?
 • Walkowiak J. Estetyka mroku i estetyka światła Berlin w architekturze Libeskida i Fostera (doświadczenie estetyczne jako forma poznania)
 • Laurów Z. „Roztoczański Kamienny Las” Koncepcja Regionalnego Programu Edukacyjno-Turystycznego Roztocza Południowego w oparciu o ośrodek edukacyjno-muzealny w Siedliskach
 • Żarski T.P, Mazurek J., Żarska H., Budzińska-Wrzesień E. Nowe epidemie gorączki krwotocznej ebola w Demokratycznej Republice Konga (ZAIR) i w Ugandzie
 • Żarski T.P, Mazurek J., Żarska H., Budzińska-Wrzesień E. Włosień kręty ( Trichinella spiralis ) zagrożenie dla osób uprawiających turystykę myśliwską i w agroturystyce

ZESZYT NR 8

SPIS TREŚCI

 • Janicki G. Inżynieria czasu wolnego jako instrument turystyki zrównoważonej
 • Żarski T.P., Żarska H., Mazurek J. Czerwińsk nad Wisłą – wieś, która była dwoma miastami. Atrakcyjność turystyczna, historia i teraźniejszość
 • Skutela K. Transcendentalny wymiar podróży, wędrowania i turystyki
 • Żarski T.P., Szarniak K., Żarska H. Nurkowanie wrakowe w polskim rejonie Bałtyku jako forma turystyki kwalifikowanej

ZESZYT NR 9,10

SPIS TREŚCI

 • Piskorz A. Zawód nauczyciela wychowania fizycznego w kontekście pełnionej przez niego roli społecznej na podstawie wypowiedzi nauczycieli z wybranych szkół powiatu drawskiego
 • Wolański N. Perspektywy kultury fizycznej
 • Żarski T.P.,  Żarska H. Genetycznie modyfikowane organizmy (GMO) jako potencjalne zagrożenie dla gospodarstw specjalizujących się w usługach ekoagroturystycznych
 • Siwek M. Szlaki pamiątek polskich na Węgrzech jako propozycja wzbogacenia oferty turystycznej
 • Żarski T.P.,  Żarska H. Nowa postać etiologiczna zespołu larwy wędrującej wywołana przez glistę baylisascaris procyonis przenoszona przez szopa pracza, jako zagrożenie w wybranych formach turystyki wypoczynkowej i poznawczej

ZESZYT NR 11

SPIS TREŚCI

 • Sulisz S. Dlaczego w praktyce pedagogicznej nie ma właściwie pojętego wychowania fizycznego?
 • Strupińska-Thor E. Sport formą rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie
 • Piskorz A. Współdziałanie  nauczyciela z  rodzicami w teorii  i  praktyce
 • Owczarek S. Częstość występowania płaskostopia u dzieci przedszkolnych w Pruszkowie
 • Gorący A. Proces uwagi zawodników uprawiających biegi na orientację na różnych poziomach zaawansowania sportowego
 • Piskorz AZastosowanie  informatyki  w  wychowaniu  fizycznym  i  turystyce
 • Górska-Zabielska M. Wybrane walory geoturystyczne południowego Mazowsza