Wychowanie fizyczne – magister – rekrutacja

Wymagane są następujące dokumenty:

Wychowanie fizyczne – Studia II stopnia (magisterskie): – trzy semestralne !!!

  • kwestionariusz zgłoszeniowy – kwestionariusz
  • oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis świadectwa dojrzałości.
  • oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (część A i B) lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (część A i B).
  • wyciąg z indeksu (dotyczy kandydatów, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych składający się z jednej części).
  • kopia dowodu osobistego.
  • 4 (jednakowe) aktualne fotografie, w formacie  35 x 45 mm,  zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
  • zaświadczenie od lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych (ważne do 6 miesięcy).
  • umowa o kształcenie. – umowa
  • deklaracja wariantu płatności – deklaracja
  • kopia dowodu wniesionych opłat (zgodna z deklaracją wariantu płatności, poświadczona przez Uczelnię)

Tabela opłat dla studentów II stopnia (magisterskie) WF – trzy semestralne !!!

 opłata rekrutacyjna  czesne za semestr na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
 Wariant pierwszy – jednorazowy 120 zł 2850 zł
 Wariant drugi – ratalny 120 zł 590 zł (1 z 5 rat)

Opłaty należy dokonywać na konto główne WSKFiT:

ING Bank Śląski: 82 1050 1924 1000 0022 6350 4223


Dokumenty WSKFiT dotyczące rekrutacji:


Z dokumentami należy zgłosić się do punktu rekrutacyjnego WSKFiT w Pruszkowie:

Czynny w godz.
Wtorek 8:00-16:00
Środa 10:00-18:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-16:00
Sobota 8:00-16:00

Pruszków
ul. Andrzeja 1
tel. 22 759 55 28
tel. 22 759 93 20 wew. 122