Zeszyty naukowe

Zeszyty Naukowe WSKFiT są czasopismem poświęconym nauce, dydaktyce i praktyce z dziedziny wychowania fizycznego, sportu oraz turystyki i rekreacji, a także związanym z nimi zagadnieniom medycznym, psychospołecznym, ekologicznym i zarządzania. Zeszyty Naukowe WSKFiT ukazują się w języku polskim ze streszczeniami angielskimi, jest również możliwość publikacji w języku angielskim. Publikowane są następujące rodzaje artykułów: oryginalne prace badawcze, prace przeglądowe (tylko zamówione lub uzgodnione z redakcją), poglądowe artykuły („otwarte forum”) oraz krótkie doniesienia. Wszystkie prace niezamówione przez Redakcję są oceniane przez dwóch niezależnych recenzentów.

WSKFiT Scientific Letters focus on research and practice in physical education, sport sciences, tourism and recreation, including related medical, psychosocial, ecological and management issues. The journal is published in Polish with English abstracts but papers in English are also accepted. The following types of papers may be published: original research reports, rewiews (only invited or prearranged with the Editor), “open forum” views and short communications. All non-invited papers are submitted to two independent reviewers.


Od Redakcji

Szanowni Czytelnicy,

Duża liczba dyplomów wydanych absolwentom Wydziału Administracji WSKFiT jest dobrym świadectwem rozwoju tematyki związanej z tym Wydziałem, jednak prace z tej dziedziny nie były dotąd zamieszczane w naszym czasopiśmie. Postanowiliśmy zatem rozszerzyć profil Zeszytów Naukowych, w których będą się ukazywały prace poświęcone nauce, dydaktyce i praktyce nie tylko z dziedziny wychowania fizycznego, sportu, turystyki i rekreacji oraz zdrowia, lecz również związane z socjologią, administracją i zarządzaniem. Zapraszamy do nadsyłania interesujących opracowań.

Prof. dr hab. Romuald Stupnicki, Redaktor Naczelny

 

Redakcja Wydawnictw WSKFiTzeszyt

Redaktor Naczelny – prof. dr hab. Romuald Stupnicki
Zastępca redaktora – dr Justyna Kraszewska
Redaktor tekstów – mgr Wiesława Malinowska
Sekretarz Redakcji – mgr Justyna Mazurek

Komitet Redakcyjny

Prof. Michał Bronikowski – AWF Poznań
Prof. Andrzej Eberhardt – WSKFiT
Prof. Maria Górska-Zabielska – WSKFiT
Prof. Ewa Kozdroń – AWF Warszawa
Dr Małgorzata Lichota – AWF Biała Podlaska
Dr Ewa Strupińska-Thor – WSKFiT
Prof. Antoni Szymański – WSKFiT
Dr Paweł Tomaszewski – AWF Warszawa
Prof. Jacek Zieliński – WSKFiT
Prof. Tadeusz Żarski – WSKFiT

Czasopismo jest rejestrowane w następujących bazach bibliograficznych: Index Copernicus (41,95 punktów za rok 2015), Polindex, Research Gate, Google Scholar

Antroposkopowa ocena wizerunku ciała dziewczątpdf1

w wieku 13-15 lat

Autor: Joanna Głogowska, Natalia Kasprzyk


Ocena nadwagi i otyłości chłopców w wieku 10-13 latpdf1

Autor: Kamil Kostrzewa


Pomiary i normy antropometriipdf1

Autor: Romuald Stupnicki


Wizerunek Ćwiczenia wzmacniające mięśnie dna miednicy mniejszejpdf1

z wysiłkowym nietrzymaniem moczu

Autor: Mariusz Hrycyna, Ewa Strupińska-Thor


Wizerunek ciała dziewcząt w wieku 8 – 9 latpdf1

Autor: Joanna Głogowska, Agnieszka Zatorska


Wpływ zmęczenia młodych koszykarzy na skuteczność rzutów wolnychpdf1

Autor: Jarosław Zimek


Ocena utrzymania równowagi ciała przez dzieci w wieku 3-5 latpdf1

Autor: Anna Wytrębowicz


Ocena realizacji zajęć z wychowania fizycznego w klasie autystycznejpdf1

Autor: Adrianna B. Matuszczak


Wizerunek ciała aktywnej i nieaktywnej fizycznie młodzieży gimnazjalnej ZSP w Goszczyniepdf1

Autor: Anatoliy Hupało, Joanna Głogowska


Wady układu krążenia kardiomiopatia przerostowa jako przyczyny nagłej śmierci sercowej portowcówpdf1

Autor: Tadeusz P. Żarski, Alicja Gorący


Świadomość żywieniowa młodzieży gimnazjalnej w Komorowiepdf1

Autor: Oliwia Bartkowska, Marcin Bartkowski


Ocena sprawności motorycznej osób w wieku 55-70 lat za pomocą testu FMSpdf1

Autor: Mariusz Hrycyna, Dariusz Czarnecki


Archiwum Zeszytów Naukowych WSKFiT


Zamieszczanie prac